Podology Chiang MaiPodology Chiang Mai

Image
  เกี่ยวกับเรา Image
Image โพโดโลจีเซ็นเตอร์

 The Podology Center

image


วิวัฒนาการการรักษาเท้า จาก ประเทศเยอรมัน
ย้อนไปเมื่อร้อยกว่าปีมาแล้ว คนไทยส่วนใหญ่เชื่อว่าเท้าเป็นอวัยวะที่ศักดิ์สิทธิ์ แต่ความคิดนั้นได้เปลี่ยนแปลงไป แต่ที่ โพโดโลจี เซ็นเตอร์ เรายังเชื่ออยู่เสมอว่าเท้าจัดเป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกาย และเราอยากให้คนไทยหันมาใสใจกับเท้ากันให้มากขึ้น

โพโดโลจี และ โพโดโลจิสต์ หมายความว่าอย่างไร

โพโดโลจี หมายถึง ศาสตร์แห่งการดูแลรักษาเท้า โดยใช้วิธีการทางการแพทย์ ไม่ใช่สปา
โพโดโลจิสต์ หมายถึง แพทย์เฉพาะทางสาขาหนึ่ง ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการรักษาเท้าและสามารถ ทำงานร่วมกับแพทย์แขนงอื่นที่เกี่ยวข้อง

โพโดโลจีเซ็นเตอร์ เป็นศูนย์รักษาและดูแลปัญหาโรคเท้า ดังต่อไปนี้ ส้นเท้าแตก, เล็บขบ, หูด(เอชพีวี), ตาปลา, เล็บม้วน, เชื้อราที่เล็บและผิวหนัง, แผลอักเสบเบาหวานที่เท้า, อีกทั้งที่โพโดโลจีเซ็นเตอร์ ยังมีเครื่องมือที่ทันสมัยและสามารถช่วยรักษาอาการเจ็บปวดของเส้นประสาทบริเวณเท้า และ ขา ได้อีกด้วย โดยใช้เครื่องนวดกระตุ้นจากแม่เหล็กไฟฟ้า

โพโดโลจีเซ็นเตอร์ แห่งนี้มีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากว่า15ปีและเป็นศูนย์ดูแลสุขภาพเท้าแห่งแรกในประเทศไทย

ทีมงานของเรา

Wuttipong
คุณ วุฒิพงศ์ อารยะธรรมโสภณ
ผู้จัดการทั่วไป และ โพโดโลจีสต์
ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมเคมี
ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านโพโดโลจีสต์
   
Dirk
คุณ เดิร์ก วีเบอร์-อารยะธรรมโสภณ
ผู้เชี่ยวชาญด้านโพโดโลจีสต์ หัวหน้าทีม
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาปรัชญาสุขภาพทางเลือก (อเมริกา)
   
Teerapol

คุณ ธีระพล สารเชื้อ
เลขานุการ , พนักงานบัญชี

(เสียชีวิตแล้ว)

 
   
image15 ปี

โดยประสบการณ์จาก
ประเทศ เยอรมัน

กรุณานัดทาง อีเมลหรือโทรศัพท์

Podology Center Chiangmai

Podology Center Bangkok