Podology Chiang MaiPodology Chiang Mai

Image
  เกี่ยวกับเรา Image
Image โพโดโลจีเซ็นเตอร์

image


คุณ วุฒิพงศ์ อารยะธรรมโสภณ

Wuttipong podologist

คุณวุฒิพงศ์ เกิดเมื่อปี คศ 1978. เป็นคนจังหวัดกำแพงเพชร จบปริญญาตรีด้าน วิศวกรรมเคมี หลังจากเรียนจบ ได้ไปเรียนที่ประเทศเยอรมัน เป็นเวลา 6 ปี โดย คุณ วุฒิพงศ์ ได้เลือกเรียนเกี่ยวกับ การรักษาโรคเกี่ยวกับเท้า ที่
Wellnesscenter and Podology School Birkenheide / Rhineland-Palatina. .

หลังจากเรียนจบ คุณวุฒิพงศ์ ได้เข้าทำงาน ที่ เวลเนสเซ้นเตอร์ ในตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ จนถึง เดือน พฤษภาคม ปี 2551 หลังจากนั้นจึงได้กลับมาเปิดโพโดโลจี เซ็นเตอร์ที่ประเทศไทย


   
Dirk
คุณ เดิร์ก วีเบอร์-อารยะธรรมโสภณ
ผู้เชี่ยวชาญด้านโพโดโลจีสต์ หัวหน้าทีม
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาปรัชญาสุขภาพทางเลือก (อเมริกา)
   
Teerapol
คุณ ธีระพล สารเชื้อ
เลขานุการ , พนักงานบัญชี
   
image

image15 ปี

โดยประสบการณ์จาก
ประเทศ เยอรมัน

กรุณานัดทาง อีเมลหรือโทรศัพท์